آرزو

: جمعه 13 فروردین 95، جمعه. دیروز در راه بازگشت از آبقد، در ماشین، یسنا گفت: مامان آرزو دارم دو تا بال داشتم، می رفتم پیش خدا. بعد گفتم رفتی پیش خدا چی می خواستی از خدا؟ گفت فرشته ها رو ببینم. بعد گفتم دیگه چی می خواستی از خدا؟ گفت می خوام که به من جاروبرقی، ماشین لباسشویی و اتو بده. گفتم همینا رو می خوای؟ گفت آره دیگه همینا رو می خوام. اینم از آرزوی 13 یسنا خانوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.