ارزیابی اختلالات زبانی/سوادآموزی کودکان مدرسه رو : برگرفته از کتاب, a guide to clinical assesment and professional reporting writting in speech pathology: بخش ۳درک و بیان سیستم قوائد زبانی: • قوائد معنایی • قوائد نحوی • قوائد صرفی • قوائد کاربردشناختی • قوائد واجشناختی تعاملات شناختی-زبانی • دانش فرازبانی • حافظه فعال • عملکردهای اجرایی مهارت های مربوط به زبان: • خواندن • نوشتن • هجی کردن • درک و فرمول بندی مجدد مطلب در تمامی موضوعات آزمون گیری رفتارهای موازی : • رفتارهای زبانی و ارتباطی • توجه پایداری و کنترل شده • راهبردهایی جهت مدیریت و برآمدن از عهده تکالیف چالش آور • اثربخشی راهبردهای مدیریتی تجزیه و تحلیل الگوهای خطا • تاثیر الگوی (مدالیته) درونداد ( شنیداری, بینایی, لمسی) • رابطه ی پاسخ خطا با پاسخ صحیح • خودنظارتی و خوداصلاحی اطلاعات پس زمینه ای: • تاریخچه حاملگی, تولد, پزشکی, رشدی • تاریخچه زبان آموزی • تعاملات اجتماعی-ارتباطی • موفقیت ها و چالش های تحصیلی سوالات ضروری مصاحبه بالینی مصاحبه بالینی می تواند اطلاعات پس زمینه ای مورد نیاز برای ارزیابی ماهیت, شدت, و تاثیرئ عملکردی مشکلات زبانی کودک مدرسه رو را در اختیار آزمونگر قرار دهد. اطلاعات بیشتر ممکن است با کسب اجازه والدین/اولیاء از طریق مرور گزارش های تشخیصی و درمانی قبلی, و از طریق استفاده از پرسشنامه های والدین و معلمان به دست آید. اگرچه این منابع اطلاعاتی اضافی مهم هستند, اما ارتباط چهره به چهره با والدین/اولیاء و کودک جزء حیاتی از فرآیند ارزیابی می باشد. در واقع, مصاحبه بالینی در حالت ایده آل باید به عنوان دو مصاحبه, یکی با والدین/اولیاء و یکی با خود کودک, درنظر گرفته شود. واضح است که اطلاعات ارائه شده از سوی والدین می تواند بافتی را برای درک مشکلات کودک فراهم نماید, و همچنین راهنمایی بیشتری برای انتخاب رویه های ارزیابی خاص در اختیار بگذارد. با این حال خود کودک منبع ارزشمندی است, که در یک ارزیابی کامل و جامع نباید از آن چشم پوشی شود. همیشه بهتر است که مصاحبه بالینی از طریق مطرح کردن سوالات انتها باز با والدین آغاز شود, و درنظر داشته باشیم که آنها ممکن است اطلاعات و آشنایی قابل توجهی با زبان آموزی کودک داشته باشند, و یا بالعکس به غیر از آگاهی از میزان درک کودک و درک شدن گفتار او, اطلاعات اندکی داشته باشند. بنابراین, مهم است که اصطلاحات مورد استفاده خود را برای والدین توضیح دهیم, و فرض خود را بر آشنایی آنها با این اصلاحات نگذاریم. برخی از سوالات مقدماتی ممکن است شامل موارد زیر باشد: • چرا تصمیم گرفتید که کودکتان مورد ارزیابی قرار بگیرد؟ • می توانید نگرانی های خود را توضیح دهید؟ • آیا کودک شما قبلا مورد ارزیابی قرار گرفته است و یا خدماتی را در رابطه با نگرانی های کنونی دریافت کرده است؟ •رشد اولیه کودکتان را چگونه توصیف می کنید؟ • آیا برخی از جنبه های رشد اولیه او نیازمند توجه ویژه بود؟ رشد گفتار و زبان کودکتان را چگونه توصیف می کنید؟ • آیا زمان هایی را بخاطر می آورید که کودکتان در درک گفتار شما یا سایر اعضای خانواده و دوستان مشکل داشته است؟ • آیا زمان هایی را بخاطر می آورید که کودکتان در بیان درخواست خود از طریق کلمات و جملات با مشکل متوجه شده باشد؟ • سلامت عمومی کودکاتن را چگونه توصیف می کنید؟ آیا هیچگونه مساله سلامتی خاصی, چه گذشته و چه اکنون, وجود دارد که قابل توجه باشد؟ • وضعیت کودک شما در مدرسه چگونه است؟ آیا معلمان هیچگونه نگرانی خاصی را به شما اطلاع داده اند؟ آیا هیچگونه موضوع خاصی وجود دارد که مورد علاقه یا تنفر او باشد؟ پاسخ به این سوالات آزمونگر را بر همان اساس هدایت می کند, و برخی سوالات خاص و احتمالا تاحدودی بسته را برای کسب اطلاعات پس زمینه ای ضروری مرتبط با مشکل کنونی کودک فراهم می نماید. برای مثال در صورتی که آزمونگر متوجه شود که زبان انگلیسی زبان محلی کودک نیست, یا کودک در مواجه با بیش از یک زبان قرار داشته است, ضروری است که او سن و میزان مواجه کودک با آن زبان ها, توازن نسبی استفاده فعلی کودک از زبان, و اینکه آیا در همه زبان ها مشکلات وجود دارد را مورد پرسش قرار دهد. اگر والدین اظهار کنند که مشکلاتی در رشد عمومی گفتار و زبان کودک وجود داشته است, لذا سپس ممکن است سوالاتی در رابطه با پیگیری دستورات, علاقه کودک به بلند خواندن داستان ها برای او, توانایی گفتگو و پاسخ دادن به سوالات مربوط به کتابی که برای او خوانده شده است, راهبردهای جبرانی او برای برقراری ارتباط (در صورتی که گفتار او به آسانی قابل فهم نبوده است), و اینکه آیا فرد دیگری از خانواده چنین مشکلاتی داشته است, مطرح شوند. اگر والدین مسائلی درباره سلامت عمومی کودک مطرح کنند, سپس آزمونگر ممکن است در ارتباط با ماهیت و طول بیماری, درمان های استفاده شده, و یا تاثیر آن بر ارتباط کودک یا عملکرد او در مدرسه از والدین سوال کند. اگر نگرانی والدین مربوط به مدرسه باشند, سپس ممکن است سوالات آزمونگر حول علاقه کودک به خواندن تفریحی در مقایسه با خواندن کتاب های درسی, ماهیت برنامه تحصیلی, مشکلات خاص در برخی از دروس یا موضوعات, ماندگاری و/یا ناامیدی کودک در مواجه با چالش های تحصیلی, تمرکز داشته باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.