…به پايان نرسيديم!


دزدانه   اگر     باده ي   دردانه    کشيديم
شاديم   که   از   تهمت   فرزانه    رهيديم

راهي  که در آن  خار به  خارا همه جا بود
تا   منزل   مقصود    سراسيمه     دويديم

از  عشوه خراني  که  خراني  چو شمايند
دردي    که    بنفروخته   بوديم    خريديم

هر   تير   بلايي   به   کمان   بود  پرانديد
بالاي   درختي   که   ز  شاخش  نپريديم

برديد   به مأمن   ره   و   رستيد سلامت
ما  يکسره   در   خون  دل خويش تپيديم

ديديد   و   بچيديد  و  چشيديد و مزيديد
آن   تازه    ثمرهاي    مهنّا   که  نچيديم

تا   فرصت   پروانگي  آيد ، همه ي  عمر
دور   تن خود    پيله   پي   پيله   تنيديم

اي بسته  به دنيا دل و  از عشق بريده
مانند  شمايان  نه  شنيديم و نه ديديم

در   زندگي   خويش  رسيديد  به پايان
ماييم   که   با مرگ  به پايان نرسيديم!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.