تأثير مذاکرات کره ي شمالي و آمريکا بر ايران چيست؟

مذاکره‌ي کره‌ي شمالي و آمريکا را مي‌شود به‌نوعي بازي دو سر برد براي طرفين و دو سر باخت براي ايران دانست.


کره پس از قدرت‌نمايي و با تجربه‌ي مشابه برجام، در حدود 10 سال پيش، وارد مذاکره مي‌شود؛ حالا يا امتياز مي‌گيرد يا برمي‌گردد به روش قبلي، بدون آنکه چيزي براي از دست دادن داشته باشد.


از طرف ديگر، ترامپ با طرح اين ادعا که توانسته است با رفتار تهاجمي‌اش کره‌ي شمالي را به‌پاي ميز مذاکره بکشاند، موقعيت مخالفانش را تضعيف و فشار بر ايران و ديگر کشورهاي مخالف را توجيه مي‌کند و اگر امتيازي هم بدهد، حداقل اين هست که مدعي خواهد شد، جلوي تهديد هسته‌اي عليه آمريکا را گرفته است.


البته در صورت بروز وضع دوم، يعني امتياز گرفتن کره‌ي شمالي، احتمال اتفاق ديگري هم در داخل کشور ما وجود دارد و آن، تضعيف موقعيت غرب‌گرايان و به تبع آن، دولت موردحمايت آنان است؛ چون نه‌تنها درهرحال، فشار بر ايران بيشتر خواهد شد که مخالفان دولت هم کره را چماق بر سر آن خواهند کرد؛ همان‌گونه که پيروزي ژاپن بر روسيه باعث تقويت روحيه‌ي مخالفان، در دوره‌ي قاجار شد!


درهرصورت، با تداوم اين روش ديپلماسي و نگاه خوش‌بينانه به غرب، نبايد منتظر وضع بهتري باشيم. شرايط منطقه‌اي و جهاني ايران، بيش از هر چيز، نگاه «واقع‌گرايانه» به روابط بين‌الملل را مي‌طلبد نگاهي مبتني بر احتياط، قدرت‌نمايي، خودياري و توازن نه نگاه خوش‌بينانه‌ي «ليبراليستي». 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.