تضمین بنیۀ مالی و تصویب ساختار تشکیلاتی، دو بال رشد و پیشرفت نهاد کتابخانه‌ها

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در جمع کتابداران گفت: تصویب ساختار تشکیلاتی نهاد و به‌دست آوردن تضمین بنیۀ مالی واقتصادی، دو بال رشد و زمینه ساز فعالیت‌های اصلی و ذاتی نهاد است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.