تعبیر خواب افسر

رویای افسر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن افسر ارتش در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک افسر : معاملات تجاری عالی

شما افسر هستید : در هر نوع کاری موفق خواهید بود.

شما خود را به همراهی افسران می بینید : موفقیت درکار .

به شما لقب افسر می دهند : احترام و امتیاز .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب افسر , تعبیر خواب کلیل , تعبیر خواب دیهیم , تعبیر خواب تاج , تعبیر خواب صاحب منصب , تعبیر خواب درجه دار , تعبیر خواب سروان , تعبیر خواب ستوان , خواب دیدن افسر , خواب دیدن کلیل , خواب دیدن دیهیم , خواب دیدن تاج , خواب دیدن صاحب منصب , خواب دیدن درجه دار , خواب دیدن سروان , خواب دیدن ستوان , رویای افسر , رویای کلیل , رویای دیهیم , رویای تاج , رویای صاحب منصب , رویای درجه دار , رویای سروان , رویای ستوان , تعبیر افسر , تعبیر کلیل , تعبیر دیهیم , تعبیر تاج , تعبیر صاحب منصب , تعبیر درجه دار , تعبیر سروان , تعبیر ستوان , خواب افسر , خواب کلیل , خواب دیهیم , خواب تاج , خواب صاحب منصب , خواب درجه دار , خواب سروان , خواب ستوان ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.