تعبیر خواب امانت فروشی

رویای امانت فروشی

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى مغازه‏ى امانت فروشى در خواب، بیانگر آن است که در کسب لذت‏هاى جسمانى زیاده‏روى کرده و دچار بدنامى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید چیزى را در مغازه امانت فروشى گرو مى‏گذارید، بیانگر دعواهاى خانوادگى است. اگر در خواب ببینید که کالایى را از گرو در مى‏آورید، بدین معنا است که فرصت‏هایى براى جبران اشتباهات به دست مى‏آورید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب امانت فروشی , تعبیر خواب سمساری , خواب دیدن امانت فروشی , خواب دیدن سمساری , رویای امانت فروشی , رویای سمساری , تعبیر امانت فروشی , تعبیر سمساری , خواب امانت فروشی , خواب سمساری ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.