تعبیر خواب امتحان

رویای امتحان

لوک اویتنهاو می گوید :

امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید
قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد
مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است
از کسی امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگی به شخصی خواهید کرد

مولف می گوید:

چون امتحان همراه است با نگرانی و اضطراب است می توان بیننده خواب را به در گیر بودن با مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگیز تعبیر نمود

ولی اگر در خواب نسبت به امتحان هیچ نگرانی و اضطراب نشان ندهد می توان به آغاز یک موفقیت تعبیر نمود

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که براى قبولى در دانشگاه امتحان مى‏دهید، بیانگر پیروزى در مراحل مختلف زندگى است. اگر در خواب ببینید که در امتحان دانشگاه رد شده‏اید، یعنى در امتحان موفق مى‏شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما امتحان دارید : شایستگی شغلتان را ندارید .

در امتحان موفق می شوید : گرفتاری در کارها

به سئوالات پاسخ صحیح می دهید : منفعت مالی

به سئوالات پاسخ اشتباه می دهید : یک کارجالب و خبرهای خوش

بچه ها در امتحان موفق می شوند : آرزوهای شما برآورده می شوند

اشخاص دیگر در امتحان موفق می شوند : مصیبت.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب امتحان , تعبیر خواب آزمون , تعبیر خواب آزمایش , تعبیر خواب تجربه , تعبیر خواب تست , تعبیر خواب کنکور , تعبیر خواب مسابقه , خواب دیدن امتحان , خواب دیدن آزمون , خواب دیدن آزمایش , خواب دیدن تجربه , خواب دیدن تست , خواب دیدن کنکور , خواب دیدن مسابقه , رویای امتحان , رویای آزمون , رویای آزمایش , رویای تجربه , رویای تست , رویای کنکور , رویای مسابقه , تعبیر امتحان , تعبیر آزمون , تعبیر آزمایش , تعبیر تجربه , تعبیر تست , تعبیر کنکور , تعبیر مسابقه , خواب امتحان , خواب آزمون , خواب آزمایش , خواب تجربه , خواب تست , خواب کنکور , خواب مسابقه ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.