تعبیر خواب امرالهی

رویای امرالهی

هانس کورت می گوید:

خواندن یا شنیدن امر الهى در خواب، بیانگر آن است که با وجود توصیه‏ى دوستان، دوباره راه اشتباه را پیش مى‏گیرید. اگر در خواب مشاهده کنید که مورد خطاب امر الهى قرار گرفته‏اید، به این معنا است که از افرادى نادرست پیروى مى‏کنید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب امرالهی , تعبیر خواب الهام , تعبیر خواب فرمان الهی , تعبیر خواب مکاشفه , تعبیر خواب وحی , تعبیر خواب القا , تعبیر خواب تلقین , خواب دیدن امرالهی , خواب دیدن الهام , خواب دیدن فرمان الهی , خواب دیدن مکاشفه , خواب دیدن وحی , خواب دیدن القا , خواب دیدن تلقین , رویای امرالهی , رویای الهام , رویای فرمان الهی , رویای مکاشفه , رویای وحی , رویای القا , رویای تلقین , تعبیر امرالهی , تعبیر الهام , تعبیر فرمان الهی , تعبیر مکاشفه , تعبیر وحی , تعبیر القا , تعبیر تلقین , خواب امرالهی , خواب الهام , خواب فرمان الهی , خواب مکاشفه , خواب وحی , خواب القا , خواب تلقین ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.