تعبیر خواب امپراطور

رویای امپراطور

آنلی بیتون می گوید:

ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید .

شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید .

با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب امپراطور , تعبیر خواب پادشاه , تعبیر خواب مقتدر , تعبیر خواب شاهنشاه , تعبیر خواب امپراتور , خواب دیدن امپراطور , خواب دیدن پادشاه , خواب دیدن مقتدر , خواب دیدن شاهنشاه , خواب دیدن امپراتور , رویای امپراطور , رویای پادشاه , رویای مقتدر , رویای شاهنشاه , رویای امپراتور , تعبیر امپراطور , تعبیر پادشاه , تعبیر مقتدر , تعبیر شاهنشاه , تعبیر امپراتور , خواب امپراطور , خواب پادشاه , خواب مقتدر , خواب شاهنشاه , خواب امپراتور ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.