تعبیر خواب امید

رویای امید

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب احساس کنید که نسبت به موضوعى امیدوار هستید، نشانه‏ى از دست دادن یک چیز مهم است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب امید و آرزو : دوستان خوبتان را از دست می دهید .

امیدتان را از دست می دهید : یک دوره خوشی در پیش است .

امیدهای خوشایندی برای افراد خانواده :خطر شما را تهدید میکند .

امید موفقیت برای فرزندانتان : منتظرجر و بحثهای بسیار طولانی با افراد فامیلتان با شید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب امید , تعبیر خواب آرزو , تعبیر خواب امل , تعبیر خواب امیدواری , تعبیر خواب انتظار , تعبیر خواب توقع , تعبیر خواب چشمداشت , تعبیر خواب رجا , خواب دیدن امید , خواب دیدن آرزو , خواب دیدن امل , خواب دیدن امیدواری , خواب دیدن انتظار , خواب دیدن توقع , خواب دیدن چشمداشت , خواب دیدن رجا , رویای امید , رویای آرزو , رویای امل , رویای امیدواری , رویای انتظار , رویای توقع , رویای چشمداشت , رویای رجا , تعبیر امید , تعبیر آرزو , تعبیر امل , تعبیر امیدواری , تعبیر انتظار , تعبیر توقع , تعبیر چشمداشت , تعبیر رجا , خواب امید , خواب آرزو , خواب امل , خواب امیدواری , خواب انتظار , خواب توقع , خواب چشمداشت , خواب رجا ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.