تولد صوری

تولد: 23/ 2/95/ پنج شنبه❤️❤️❤️ به درخواستهای مکرر یسنا پاسخگو شدم و تولدش را زودتر از موعد برگزار کردم. یعنی یک هفته زودتر. خیلی خوشحال است. هر روز انتظار روز تولدش را می کشید. هر روز گوشزد می کرد که به خیلی چیزها احتیاج دارد. مثل ماشین لباسشویی، اتو، هم زن و .... گویی قرار است جهزیه کامل کند و به منزلش برود. به گمانم اینها اقتضای سن و سالش است. دوست دارد تجربه ای داشته باشد از دنیای بزرگسالی. دیروز رفته بودیم کتاب فروشی و وسایل بازی فکری. چند وسیله این مدلی هم بود. از اونها خوشش اومده بود و می گفت براش بخرم ولی چون می دونستم که خاله اش از این وسایل براش خریده یک جورهایی که متوجه نشه منصرفش کردم. تو راه می گفت من که می دونم شما برام چی می خرید حتما یک کتاب هم خریدی. چون تو همیشه کتاب می خری؟ درسته مامان. گفتم نمی دونم شاید خریده باشم شاید هم نخریده باشم. به هر حال از امروز صبح که فهمیده امشب تولدش رو می گیریم قندها رو تو دلش آب کرده و منتظر شب هست. تولدش مبارک❤️

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.