تیم نفت تهران /تیم ماشین سازی تبریزرادرخانه آتش زد.

ازهفته بیست ودوم لیگ برتر فوتبال ، تیم ماشین سازی تبریزازساعت 14

درورزشگاه یادگارامام تبریزازتیم نفت تهران  پذیرایی كردوبادوگل ازاین تیم شكست خورد.

دوگل تیم میهمان را دقایق 19محمدقاضی و67ایگورپراهیچ به ثمررساندند.

درجدول رده بندی ،نفت تهران بااین بردوبا 32امتیازبه رده پنجم صعودكرد  و ماشین سازی تبریزهم با 13امتیازدرقعرباقی ماند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.