در بزم خلد …


امشب   به    بزم   خلد   ،     کنار    فرشتگان
عيسي   به    وجد   آمده  ،  طنبور     مي زند

موساي   طور    ديده    به    وفق    مراد   دل
دارد     فرشته اي     نمکين       تور    مي زند

داوود      زير    سايه ي طوبي  ز  ناي خويش
گه    راست پنجگاه   و   گهي    شور مي زند

آصف    کنار   تخت   سليمان ،   خميده پشت
ران    ملخ      به    جمجمه ي   مور   مي زند

اليا    نشسته    در   بر    يعقوب   و  با   لجاج
راحيل    را    به      لقمه     سيانور    مي زند

ذوالکفل    را    کفل    شده  مجروح  و روي آن
دائم     ضماد      از      پي     تنتور    مي زند

صالح     کنار    هود     به      پيشاني     شتر
تا    گم نگردد    از   رمه   ،   ساقور    مي زند

تيروکمان    گرفته  به کف   لوط   و  جاي کبک
زُرزور   و   فنچ   و   سهره   و   عصفور مي زند

ادريس    وصله پينه    کند    جامه هاي   نوح
يونس    به   حوت   ضربه ي  ساطور مي زند

يوسف    کنار    چاه      زليخا       براي       آب
دارد     تلمبه     کم کم     و     پر زور   مي زند

يحيي  به   زلف  کلّه ي   عالي مقام خويش
عطر    و    گلاب    و     عنبر    و کافور  مي زند

هابيل    در     سراچه ي        قابيل      بچّگان
آتش    به    هر   چه  حقّه ي   وافور   مي زند

حوّا    نشسته    روبروي       آدم    و    بر      او
در    بازي  ورق     دوسه    تا   سور   مي زند

جبريل       روي       صندلي        ربّ العالمين
خندان  نشسته   ،  يکسره  سنتور مي زند

آن را   که    هست     نام    سرافيل   ،  زودتر
از       موعد          مقرّره        ناقور      مي زند

ميکال    آن    فرشته ي    روزي رسان   خلق
هر جا    که   دست مي دهد   آخور   مي زند

فطرس که عاشق است به گهواره روزو شب
دارد     براي    بچّه   دلش     شور      مي زند

رازيل       در       کنار       کروبيل     و        آريل
وقت   شکار  چون   که    شود    گور  مي زند

زين    جمع     انس   قابض الارواح      عزرئيل
دارد    به   ساز    زخمه ي     ناجور    مي زند

گاهي  دهد  به  قاعده ،   غلمان سبيل تاب
گاهي   لگد    به    باسن    يک  حور مي زند

«عباس خوش عمل» هم از  الطاف سرمدي
تنها    نشسته   ،  باده ي     انگور   مي زند!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.