زن اسلامي و ايراني يا غربي؟

بسم الله


 


فرشته ها مواظب خودشون باشن .


اگه ميخواي #سقوط کني
#قانونش اينه بايد #چادرتو ازسرت برداري.
.
.
يه زماني #اسم_زن توجامعه ما تقدس داشت ومقدس بود وهمه به زن به ديديه فرشته نگاه ميکردند که زميني شده.
اماالان دختري که شيش جيب ميپوشه ميتونه اون تقدس زنانگي رو داشته باشه؟؟
چي داديم بجاش چي گرفتيم؟
به عوض اينکه زن نماد#تقدس باشه شده ابزاري براي سود جويي يه عده که منشاش غرب ونظام فکري غربه که براش ارزش هاي انساني مفهومي نداره
وفقط تنهاچيزي که براش مهمه سوء استفاده وسوء احساس هستش 


بد نيست يه نگاه بندازيم به جامعه غرب و اوضاعشون...
اونها به کجا رسيدن که ما به پيروي ازشون ميخوايم به اونجا برسيم مشکل ديدگاه و جهان بيني غرب #نگاه_مادي به تمامي امور زندگي وجهان هست نگاهي که انسان رو موجودي #صرفا_مادي بدون روح ونيازهاي روحي ميدونه نميتونه براي روابط انسانها احساساتي که باروح وعواطف انساني سازگاره درنظر بگيره و روابط رو صرفا در رابطه هاي مادي خلاصه ميکنه
ببينيد ديگه مثل واضحش جناب اقاي ترامپه!!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.