صدای ِ آزار دهنده

وقتی همه دارن از صدای بارون بیرون پنجره لذت میبرن!

من دارم صدای جیغ کشیدنای نوه همسایه بغلی از تو دیوار اتاقم تحمل میکنم کی هی آی آی میکنه و خیلی تحملم بالاس که نمیرم دمه خونشون بگم هرگوهی میخواین بخورین آروم تر بخورینش دیوارا بتن بلوکی ِ ...!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.