گفتار آموزنده از چهارگوشه ی جهان در مورد انسان

 ارزش انسان نزد انسان
حضرت محمد رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:
    "إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جاریة ، أو علم ینتفع به ، أو ولد صالح یدعو له" انسان پس ازمرگ دستش از دنیا کوتاه می شود بجز در سه مورد: صدقه ی جاری،علم منعفت رسان به دیگران، فرزندصالحی که برای او دعا کند
 انسان درکلام "انسان"
ویلد:
    " انسان وقتی پیر محسوب می شود  که عذر خواهی جای امید را بگیرد"

میخائیل نعیمه :  خود خواهی انسان دلیلی برکوچکی عقل اوست :
 - برخی مانند مورچه فقط ریز بین هستند که امور بزرگ را نمی بینند
ژان جاک روسو:

     انسان آزاد متولد می شود ، ولی او درهمه جا زنجیرهای بندگی را با خود بدوش می کشد"
 
سید قطب:
 طول زندگی بعدد  سالها نیست بلکه  بعدد  ادراک واحساس است.
مهاتیر محمد:
    "دین همانا قطب نمای زندگی انسان است تا جهت های درست را در زندگی بیابد
امرسون:

    " برای روبرو شدن با هرانسانی لازم می بینم که او از جهتی از من برتر باشد  تا چیزی را ازو فرا بگیرم"
ویلیام جیمز:

    "آری؛ این امرصحیح  وحقیقت است.. که تنها چیزی که انسان باید برای آن گریه کند گناه واشتباهیست که انجام داده است"

ولتر:

    "کار انسان را از سه بدی باز می دارد: خود خواهی و پستی و نیازمندی "
 
فان كخ:
 
    "اگرانسان  می خواهد زندگی واقعی داشته باشد باید کارکند وجرئت داشته باشد"
 انسان وقتی شکست می خورد که از توسعه وپیشرفت فاصله بگیرد.

مصطفى محمود:
    موج" کف" دریا  وباد شاخه ی درختان و اراده  انسان را حرکت می دهد"
انسان معجزه تناقضات است
  گاندی:  "انسان بزرگ در مساعدت برادر انسانش بزرگی می یابد"
گوته:در جستجوی نمونه انسان برتر درتاریخ حضرت محمد (ص) با عظمت ترین یافتم

   - بزرگترین خطر از جانب انسان بخودش این است که بخود اعتماد نفس نداشته باشد.

جبران خلیل جبران  :  "عمیق ترین موضوع در تاریخ انسان همان مبارزه تردید ویقین است .
محمد غزالی:
    "من از انسانی که تفکر می کند و حتی اگر گمراه شود  نگران نیستم چون بسوی حق برمی گردد، ولی بر انسانی نگرانم که بدون تفکر راهی را برمی گزید ! زیرا او مانند کف دریا در مقابل باد است"
 
ویكتور هوگو:

انسان وقتی زندگی را آغاز می کند که بتواند خارج از درون خود زندگی کند
  هكسلی:
جوهر انسان دانش است، وجوهر عقل  موفقیت.
    "هرانسانی نفس عمومی و نفس خصوصی دارد،  بادرجاتی متفاوت."
انیس منصور فیلسوف مصری:

    "طبیعى است که انسان  از کار خسته شود و بدنبال استراحت باشد…اما هرانسانی قادرنیست که بهترین روش استراحت رابیابد    .. هستند انسانهائی که روش خواب واستراحتشان  مطلوب نیست.. برخی هستند که  پس از خوبی طولانیاز کمبود خواب می نالند  … وهستند انسانهائی که با اندکی ساعات  خواب  راحت هستند ..  ناپلئون"  سواره  بر بالای اسبش دقائق فشرده ی را در حد فاصل جنگ ها بخواب می رفت..وپس از آن  بانشاط فوق العاده ی ظاهر می شد گویا اینکه یک روز  كامل را خوابیده بود."

- تنگ نظری انسان درچشم انداز وقتی اتفاق می افتد که او فکر می کند هیچ معمائی فرا رو ی خود ندارد .
   - شعر كلام فاخری است،  که انسانی آن را خلق می کند تا سطح انسانیت دیگران را ارتقاء دهد إنسان لتغییر مستوى الإنسان."
محمد البرادعی:
 
    "براین اعتقادم که مردم مصر به این نکته توجه کنند    وقتیکه آمریکائی ها از قانونگرائی ودموکراسی صحبت می کنند حرفهای آنها را جدی نگیرند .

ابن سینا
روزه  تمرین روحی   برای به زانودرآوردن بدن  در کشیدن ترمزعنصر حیوانى درانسان است
ضرب المثل دارنمارکی:
    " مدح کننده مانند سایه است  که انسان را بصورتی غیر متعارف بزرگ یا کوچک می کند .

ضرب المثل فرانسوی:
 
    " خداوند آزادگی را آفرید، وانسان برده داری را.
ژان ژاک روسو

    "انسانی که حسابشده قول می دهد ضادقترین دراجرای آن وعده هاست"
تولستوی:
 
    "انسان باید مهربان باشد ، چون مهربانی باعث گرد هم آمدن  بشر است  ؛ و چه خوب است  ادبی باشد ، چون ادبیات می تواند  قلوب پراکنده را اتحاد بخشد"
 
ضرب المثل "چک"
 
    " انسان میداند که بلند پروازی پیر نمی شود"
 
عبد الله بن المقفع:

    " انسان موفق کارهایش را بدقت و بسرعت به سرانجام می رساند"
    - "بشکل عمومی می توان گفت:موفقترین انسانها در زندگی کسانی هستند  که برترین و روزآمدترین آگاهی ها را در اختیاردارند"
   - "انسان بدون طرح ونقشه  خود را به کارهای پیش وپا افتاده مشغول می کند واز امور سخت گریزان است

محمد غزالی:
    "از مطالعه ی تاریخ وانسان شناسی پی بردم که  مسلمانان وقتی  انسانیت خود را از دست میدهند که اسلام را از دست داده باشند"
- انسان ممکن است اشتباه کند ، و لی احمق ها حاضرنیستند از ادامه ی آن منصرف شوند

اوسكار ویلد:

پرحرف .. یعنی انسانیکه از نعمت شنیدن محروم است 

برتراند راسل
    "براین باورم اگرانسان می توانست تفكر دیگران را کاملاً بخواند ، دوستی ها مانند برف زیر نور افتاب ذوب می شد واز میان می رفت.
 پاسكال:
     منابع طبیعی  دراختیاربشریت  عامل اصلی تولید اقتصادیست ، اما ماشین آلات و پول چیزی جز ساخته ی ا نسان نیست که حاصل خلاقیت اوست.

گرالد گرومت:

    " انسان هوشمندکسی است که  تلاش دارد تا امور پیچیده را ساده کند ، ولی نادان معمولاً امور ساده را پیچیده می کند .

  -  "انسان بمجرداینکه  برای خود هدفی واضح را تعریف می کند توانمندی هایش  جهش پیدا می کند ، و فعالیتش بیشتر می شود ، و  دهنش بیدار می شود ، و انگیزه اش تحرک پیدا می کند، و  افكاری که به هدفش کمک می کند" زایش" پیدا می کند"

تولستوی:
 
    "  انسان ضعیف وجود ندارد بلکه انسان های ضعیف افرادی هستند که منبع قدرت خودرا نمی شناسند"
 
فیلیپ پن:
 
    "آرزو  سرمایه ی انسان سازنده است"

رالف والدو امرسون:

    "معیار ارزش انسان به میزان قیمت گذاری وقتش بستگی دارد"

دل كارنگی :
 
    "انسان  عاقل کسی است که دهانش را قبل ازاینکه دیگران گوششان را ببندند می بندد

كمال جنبلاط:
 
    "اگر کسی میان حزب و و جدانش  مخیرّ شد، باید حزبش را رها کند و به دنبال وجدانش باشد  چون انسان می تواند بدون حزب  زندگی کند، ولی بدون وجدان هرگز"
 
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.